دانستی های زیتونارسال شده

تاریخچه پیدایش زیتون

اطلاعات کاملی از تاریخچه پیدایش زیتون روی کره زمین وجود ندارد.ولی در کتاب های آسمانی مانند انجیل و قرآن از این دانه خوشمزه روغنی یاد شده است. در خیلی از کتب قدیمی منشا زیتون را در سرزمین کنعان و سوریه یاد کرده اند که بسیار در...

دانستی های زیتونارسال شده

معرفی انواع زیتون های خوراکی

در مقالات قبلی از تاریخچه زیتون برای شما تعریف کردیم و در این مقاله قصد داریم تا به معرفی انواع زیتون خوراکی برای شما اشاره داشته باشیم. معرفی انواع زیتون های خوراکی زیتون به دو گونه‌ی زیتون سیاه و زیتون‌ سبز تقسیم می‌شود و تنها تفاوت...